Nekončí Vám řidičský průkaz?

Zdálo by se, že český řidič je dle dostupných statistik řidičem, který na nic nepospíchá. Vyplývá to alespoň ze statistik pravidelných výměn řidičských průkazů. Již v příštím roce nás čeká roce další větší výměna řidičského průkazu a to kvůli vypršení jeho platnosti. Bude se jednat o zhruba 859.000 motoristů. Je to skupina motoristů, kterým byl vydán řidičský průkaz v roce 2010 a končí jim tedy jejich desetiletá platnost.

Pokud se Vás tato výměna týká a hodláte si řidičský průkaz vyměnit, je nutné mít na mysli, že o výměnu průkazu mohou řidiči požádat nejdříve tři měsíce před skončením jeho platnosti. Úřad vydává nový řidičksý průkaz zpravidla do 20 dnů. Pokud budete chtít vydání uspíšit, je to možné za úplatu 700 Kč. Tento zrychlený proces poté trvá 5 dnů. K výměně Vašeho řidičského průkazu je nutné si donést na příslušný úřad platný doklad totožnosti a zároveň i stávající platný řidičský průkaz. Samotné vyřízení žádosti na přepážce úřadu je otázkou zhruba deseti minut. Pozitivní zprávou pro motoristy je zajisté, že standardní výměna řidičského průkazu je zdarma. Další pozitivní zprávou je, že již řidič k žádosti nemusí předkládat svou fotografii v papírové podobě. Příslušný úřad je schopný pořídit fotografii přímo na místě a to digitálně.

Pokud se Vás výměna řidičského průkazu v roce 2020 přímo týká, nezapomeňte si napsat termín výměny do Vašeho kalendáře. V případě, že vyrazíte na cesty bez platného řidičského průkazu, může Vás tento prohřešek proti předpisů přijít na místě i na 2000 korun. Ve správním řízení se může Váš prohřešek vyšplhat až 2500 korun.