Kolik bude stát dalniční kupon v roce 2020

Tak jako každý rok, i letos si pro vjezd na placené úseky dálnic budeme musete nalepit na přední sklo našeho automobilu dálniční kupon. Dobrou zprávou je, že cena za dalniční kupon pro osobní automobil zůstává na stejné úrovni jako v minulém roce. Zaplatíme za ní tedy rovných 1500 Kč u kuponu s platností na rok. Dle tiskové zprávy Ministerstva dopravy se jedná o poslední kupony v této tištěné podobě.

Jaké jsou tedy jednotlivé ceny za časové období?

Cena za rok je rovna 1500 Kč. Platnost tohoto kuponu je prodloužena o další dva měsíce, to znamená od 1. 12. 2019 do 31. 1. 2021. Cena za kupon s platností na jeden měsíc je 440 Kč. Platnost měsíce je nutné v tomto případě chápat jako platnoat počínající dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Pokud takový den v následujícím měsíci není, připadne konec platnosti na jeho poslední den.

Dálnice

V roce 2021 již jen elektronicky!

Dle sdělení Ministerstva dopravy si již v roce 2021 obejdeme bez samolepících dálničních kuponů. 1. 1. 2021 začne platit elektronická dálniční známka. Dálniční známku, neboli kupon si budeme moci pořídit kdykoliv v e-shopu, mobilní aplikaci nebo v síti obchodních míst.

Dálnice

Dálniční známky v zahraničí

U našich nejbližších sousedů v Rakousku lze dálniční známku pro osobní automobil s platností na dva měsíce pořídit v přepočtu za 726 Kč. Desetidenní známka vychází v přepočtu na 249 Kč. Je možné pořítit i roční dálniční kupon, který řidič pořídí v přepočtu za 2412 Kč. Další zemí, které ještě neopustilo systém nalepovacích dálničních známek je Slovinsko. Ve Slovinsku pořídíme dálniční kupon pro osobní automobil s platností jeden měsíc v přepočtu za 900 Kč. Sedmidenní známka vychází v přepočtu na 450 Kč. Je možné pořítit též i roční dálniční kupon, který řidič koupí v přepočtu za 3300 Kč.